ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

logo

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ของศิษย์เก่า เพื่อจะได้นำข้อมูลทที่ได้ จากศิษย์เก่าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ผู้จัดทำระบบ ขอความร่วมมือกับ ศิษย์เก่าทุกท่าน ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะศึกษาศาสตร์ หากศิษย์เก่าท่านใดที่ไม่ สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ หรือลงทะเบียนกับระบบก่อน.

Image 01

Cras at quam at eros viverra bibendum

Vivamus lacus magna, fermentum vel vestibulum non, consequat at augue. Nam et neque dolor, et pharetra metus. Mauris molestie purus et velit egestas id semper ante luctus. Nullam ut nunc ac sem venenatis facilisis.

Image 02

Donec blandit quam nec velit vulputate

Integer sed nisi sapien, ut gravida mauris. Nam et tellus libero. Cras purus libero, dapibus nec rutrum in, dapibus nec risus. Ut interdum mi sit amet magna feugiat auctor. Sed sed fermentum tellus.

Image 03
 
  ระบบฐานข้อมูลนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ (ภาษาไทย) คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
ชื่อเล่น วัน / เดือน / ปีเกิด
อายุ ปี กรุ๊ปเลือด
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *ระบุเฉพาะตัวเลข 13 หลัก ไม่ต้องมีเครื่องหมาย " - "
สถานที่เกิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
จำนวนพี่น้องทั้งหมด จำนวนพี่ น้อง กำลังศึกษาอยู่
น้ำหนัก กิโลกรัม / ส่วนสูง เซนติเมตร
โรคประจำตัว ตำหนิ
ชื่อสถานศึกษาเดิม วุฒิที่ได้รับ
อำเภอ จังหวัด
ความสามารถพิเศษ

ข้อมูลการเข้าศึกษา


ปีที่เข้าศึกษา ปีที่จบการศึกษา
ระดับการศึกษา
ภาคการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รหัสนิสิต
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม