ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

logo

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ของศิษย์เก่า เพื่อจะได้นำข้อมูลทที่ได้ จากศิษย์เก่าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ผู้จัดทำระบบ ขอความร่วมมือกับ ศิษย์เก่าทุกท่าน ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะศึกษาศาสตร์ หากศิษย์เก่าท่านใดที่ไม่ สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ หรือลงทะเบียนกับระบบก่อน.

Image 01

Cras at quam at eros viverra bibendum

Vivamus lacus magna, fermentum vel vestibulum non, consequat at augue. Nam et neque dolor, et pharetra metus. Mauris molestie purus et velit egestas id semper ante luctus. Nullam ut nunc ac sem venenatis facilisis.

Image 02

Donec blandit quam nec velit vulputate

Integer sed nisi sapien, ut gravida mauris. Nam et tellus libero. Cras purus libero, dapibus nec rutrum in, dapibus nec risus. Ut interdum mi sit amet magna feugiat auctor. Sed sed fermentum tellus.

Image 03
 
ชื่อ - นามสกุล [ภาษาไทย] ระดับการศึกษา ภาควิชา สาขาวิชา E-mail
นางสาวสุนทรี ชินชัย ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา -
นายกิตติ ใจน้อย ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา kitti_and@hotmail.com
นางสาวนฤมล คุ้มเงิน ปริญญาตรี ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ narumonaum@gmail.com
นายพศุตม์ หาญพิทักษ์ผล ปริญญาตรี
นายพิริยะ เขตเมืองปัก ป.ตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา benzbmz1234@gmail.com
นางสาวบุษราคำ จตุพรสมบัติ ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา busarakhumx.jahqxz@gmail.com
นายปการ สุทธิวารี ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา gabrilela001@hotmail.com
นายสุรเดช อะสิพงษ์ ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา diawsuradet@hotmail,com
นางสาวมุฑิตา สมฤทธิ์ ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา
นางสาวพรชนก เจนเขตการณ์ ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สุขศึกษา eve_indian@hotmail.com
นางสาวกนกวรรณ รัตนกินรี ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา wanlovely_wan@hotmail.com
นางสาวอนันดา เขียวเปลื้อง ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรศึกษา am.za12@hotmail.com
นางสาวอนันดา เขียวเปลื้อง ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา am.za12@hotmail.com
นางสาวสมฤดี เอี่ยมวิสูตร์ ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา somrudee_dee@hotmail.co.th
นางสาวจุฑาภัทร ศรีเจริญประมง ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา style.simon@hotmail.com
นางสาววราลักษณ์ ประจันเต ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา wp.meenie@gmail.com
นางสาวปทุม รุ่งโรจน์ ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา 0 -
นายพชร เหลืองวิทยากร ปริญญาตรี ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ seraphim_film@hotmail.com
นายศุภศิลป์ สิงหพันธ์ ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา oat_crysis12@hotmail.com
นายพรอนันต์ ไชยโย ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ไม่มี
นายนันทิพัฒน์ เพชรนา ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา champkuff@hotmail.com
นายหริรักษ์ ป้อมคำ ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ben10_nook@hotmail.com
นางสาววรรณาภรณ์ ทัพมณเทียร ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา palm_06_1996@hotmail.com
นายศักดินันท์ คงกะพัน ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา
นายหริรักษ์ ป้อมคำ ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ben10_nook@hotmail.com
นางสาว ศตพร ฤกษ์พิชัย ปริญญาตรี ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ployblink2310@gmail.com
นางสาวมีนาพร ญาติมาก ชั้นปีที่1 ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา hannan2332@hotmail.com
นายชนาธิป พุทธลา ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา chanathip_putthala@hotmail.com
นายอิสระพงษ์ บุญสุข ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ae_593@hotmail.com
นางสาวปัณณพร ทองสินธุ์ ปริญญาตรี - kanjanapon.thongsin@gmail.com

จำนวนนิสิตที่กรอกประวัติทั้งหมด 33 หน้า 974 คน
Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33    Next